Pragati Multipurpose Organization Telhara

visiting Card
services
services

****Market list in Telhara ****


sr.                             Name                                   Mobaile No
1)             Premraj.Org                           9075300863
2)          Hari Om                                     9527310249
3)          Gynaprabha Kirana             9881437141
4)          Datta Kirana                            8275412884
5)          kaiswani Provision                8668638086
6)          Bhatkar Bhojanalya            9767936283
7)          Hotel Vedant                         9657480610
8)         Maheshwari Bhojanalay    9689788086
9)         Agrawal Kirana                      8275229135
10 )       Warkari kirana                        8983040281
11 )        Tayade  kirana                        9075363633
12)        Ganesh Kirana (wadi)          9968191736
13)        Priya Kirana        (wadi )       9766724082
14)        Suraj Kirana       ( Thar )        9922053769
15         Trishul Kirana     (Ukal Bz)     7588520526
16)        


services